en
enplde

read more

Polityka prywatności

Firma Ayur Garden Franciscus van de Logt z siedzibą w Lanckoronie, ul. św.Jana 16, zwana dalej Administratorem Danych, przetwarza dane osobowe swoich klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas prirytetowe.

Jak pozykujemy Państwa dane?

Dane osobowe pozyskujemy:

- w trakcie obsługi zgłoszeń i pytań klientów drogą mejlową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

- w momencie zameldowania w obiekcie Leśny Ogród w celu skorzystania z usług noclegowych

- w trakcie korzystania z systemu rezerwacji on - line obiektu lub innych portali rezerwacyjnych.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. W celu obsługi Państwa zamówienia na usługi noclegowe oraz w celu realizacji tych usług

- wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragony)

- dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych

- obsługi zgłoszeń i pytań kierowanych drogą mejlową, telefoniczną oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego

- obsługi ewentualnych reklamacji i skarg

- w celach podatkowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionymi celami Administratora, w celu:

- podrzymania relacji z klientem

- prowadzenia własnych analiz statystycznych

- zapewnienia usługi płatniczej

- windykacji należności 

- w celu archiwizacji 

Dane klientów przechowywane są nie dłużej niż przez okres 6 lat od momentu zakończenia świadczenia usług 

Jakie prawa mają nasi klienci w odniesieniu do przetwarzania ich danych?

Nasi klienci mają prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych można przekazać mejlowo na adres info@lesnyogrod.com, pisemnie na podany powyżej adres Administratora Danych, osobiście na formularzu dostępnym w obiekcie Leśny Ogród.