pl
enpldefres

czytaj więcej

Polityka prywatności

 

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art 13 ust. 1 i 2 oraz  14 RODO

 

Firma Ayur Garden Franciscus van de Logt z siedzibą w Lanckoronie 34-143, ul. Św. Jana 16, będąca prawnym Administratorem Danych dla klientów obiektu Agroturystyka Leśny Ogród, przetwarza dane osobowe naszych klientów, dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas priorytetowe. 

Jak pozyskujemy dane klientów?

Dane osobowe pozyskujemy :

- w trakcie obsługi zgłoszeń i pytań klientów drogą mejlową, telefoniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

- w trakcie zameldowania w obiekcie Leśny Ogród  w celu skotrzystania z usług noclegowych

- w trakcie korzystania z systemu rezerwacji on-line obiektu lub innych portali rezerwacyjnych

W jakim celu przetwrzamy dane klientów?

1. W celu obsługi Państwa zamówienia na usługi noclegowe oraz w celu relizacji tych usług, w szczególności: 

- wystawiania niezbędnych dokumentów księgowych (faktury, paragony)

- dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych 

- obsługi zgłoszeń i pytań kierowanych drogą mejlową, telefoniczną oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego

- obsługi ewentualnych reklamacji i skarg

- w celach podatkowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązującego prawa

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionycmi celami Administratora, w celu:

- podtrzymania relacji z klientem

- prowadzenia wewnętrzych analiz statystycznych firmy

- zapewnienia usługi płatniczej

- windykacji należności

- archiwizacji działalności

Jak długo trwa przechowywanie danych?

Dane klientów przechowywane są nie dłużej niż przez okres 6 lat od momentu zakończenia świadczenia usług noclegowych.

Jakie prawa mają nasi klienci w odniesieniu do przetwarzania swoich danych?

Nasi klienci mają prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych można przekazać:

- mejlowo na adres info@leśnyogrod.com

- pisemnie na podany powyżej adres Administratora Danych

- osobiście, wypełniając formularz dostępny w Leśnym Ogrodzie

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych klientów Leśnego Ogrodu prosimy o kontakt z Administratorem Danych.