pl
enpldefres

czytaj więcej

Regulamin płatności i reklamacji usług hotelowych w Leśnym Ogrodzie

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po opłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt . Jednocześnie wpłata zadatku lub gwarancja kartą i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji przez osobę dokonującą rezerwacji  warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie, jak również Zasad Domowych Leśnego Ogrodu i informacji o bezpieczeństwie danych osobowych.

2. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

3. Płatności należy dokonać do 4 dni od dnia wykonania rezerwacji lub, w terminie uzgodnionym z hotelem i wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji.

4. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconego zadatku. Wpłacony zadatek pozostaje bezzwrotny w 100 % jeśli takowa Informacja została umieszczona na potwierdzeniu rezerwacji.  W uzasadnionych przypadkach Leśny Ogród może wyrazić zgodę na wykorzystanie zadatku w innym  uzgodnionym i potwierdzonym terminie.

5. Gość zobowiązany jest uregulować całość lub pozostałą część za zarezerwowane usługi w dniu rozpoczęcia pobytu przy dopełnieniu formalności meldunkowych.

6. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił hotelu pisemnie lub mailowo na adres info@lesnyogrod.com  (dla rezerwacji z wpłatą zadatku lub gwarantowanych kartą).

7. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku i bez gwarancji kartą), jeżeli nie ustalono inaczej.

8. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą email, w terminie do 7 dni od powstania okoliczności uzasadniających reklamację (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).

9. Zwrot środków na konto klienta, w uzasadnionych przypadlkach , tj  kiedy Leśny Ogród z własnej winy nie wywiąze się ze zobowiązania dostarczenia opłaconej usługi, następuje w terminie 14 dni 

 AYUR GARDEN- FRANCISCUS VAN DE LOGT

34-143 LANCKORONA

UL. ŚW.JANA 16

NIP: 5512387950